Herb miasta JilemniceHerb KarpaczaHerb Kowar

O projekcie:

ZIELONE KARKONOSZE - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza
polsko-czeskiego: Jilemnice, Karpacz i Kowary

Cel projektu  - rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego.


Działania zrealizowane  w ramach  projektu:

  • Utworzono ścieżkę łączącą atrakcje przyrodnicze w Jilemnicach, Karpaczu i Kowarach,
  • Przeprowadzono rewitalizację parku Sokolskiego w Jilemnicach, parku przy DW Mieszko
    w Karpaczu i parku miejskiego w Kowarach,
  • Zagospodarowano i wyeksponowano jako atrakcję wspinaczkową Krucze Skały w Karpaczu
  • Stworzono nowy  produkt turystyczny  w formie Transgranicznej Gry Przyrodniczej,
  • Przeprowadzono promocję projektu.

ZAGRAJ W "ZIELONE KARKONOSZE"

Graj w Zielone KarkonoszeGra przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych, małych i dużych gości Zielonych Karkonoszy. Weź udział w grze, zachęć do udziału swoich bliskich, rodzinę i przyjaciół, a w sposób aktywny poznacie atrakcje przyrodnicze Karkonoszy – spędzicie razem czas, poznacie smak poszukiwań, zdobędziecie ciekawe nagrody.

Poznaj zasady

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

Strona internetowa stanowi element projektu „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza 
polsko-czeskiego: Jilemnice, Karpacz i Kowary" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013